3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 6

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 5 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 6 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

İslamiyet’ten önceki Türk toplumlarında Türkler arasında hakimiyet yetkisinin hükümdarlara tanrı tarafında verildiğine inanılırdı. Hakimiyetin bir soyda, hükümdar ailesinin bir üyesinde Tanrı tarafından tayin edildiği kabul edilirdi. Bu inanışa ne denir?
Budun
Toy
Kut
Töre

Osmanlı dağılma dönemi hangi antlaşma ile başlar?
Yaş

Uşi
Karlofça
Pasarofça

Bir devletin, bir başka devlete verdiği ekonomik, sosyal ve dini ayrıcalıklara ne denir?
Kanişmento
Risale
Ekonomik yardım
Kapitülasyon

Bilinen tarih hangi olayla başlar?
Hz. İsa’nın doğumuyla
İstanbul’un fethiyle
Ateşin bulunmasıyla
Yazının bulunması ile

Türk denizlerinde gemi işletme hakkının yalnız Türkiye’ye ait olması aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır?
Lozan Antlaşması
İzmir İktisat Kongresi
Kabotaj Kanunu
Teşvik-i Sanayi Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi ulufe denilen maaşı almazdı?
Cebelüler

Yeniçeriler
Lağımcılar
Humbaracılar

Hangi Divan-ı Hümayun üyesi padişahın ordu başında olmadığı zamanlarda Serdar-ı Ekrem ünvanıyla ordu başında sefere çıkar?
Yeniçeri Ağası
Vezir-i Azam
Vezir
Kaptan-ı Derya

Aşağıdaki fikir akımlarından hangisi devlet politikası haline gelmemiştir?
Osmanlıcılık
Ademi Merkeziyetçilik
Turancılık
Türkçülük

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, hangi yıl göreve başlamıştır?
2005
2007
2008
2009

Galatasaray futbol takımı hangi tarihte kurulmuştur?
1907
1904
1905
1903

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Yıldırım Beyazid 1402’de hangi komutana karşı Ankara Savaşı’nı kaybetmiştir?
Andrea Doria
Timurlenk
Cengiz Han
Justinyen

Nizam-ı Cedit ordusu ve bu ordunun giderleri için kurulan İrad-ı Cedit hangi padişah zamanında kurulmuştur?
IV.Murad
II.Mahmud
III.Selim
II.Abdülhamit

Kamu kuruluşlarının gelir ve giderleri ile mallarını TBMM adına denetleyen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
Sayıştay

MGK
Devlet Planlama Teşkilatı
Danıştay

Aşağıdaki padişahlardan hangisi 17.yüzyılda Osmanlılarda tahta geçme usulünde değişiklik yapmıştır?
I.Ahmet

III.Selim
III.Ahmet
IV.Murat

Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’nda “Türk milletinin yürümekte olduğu terakki ve medeniyet yolunda, elinde ve kafatasında tuttuğu meşale müspet ilimdir.” Demiştir. Atatürk’ün bu sözünün aşağıdaki ilkelerden hangisinin önemini doğrudan vurguladığı savunulabilir?
Laiklik

Milliyetçilik
Halkçılık
Cumhuriyetçilik

Cumhuriyet’in ilanından sonra sınırlarımız içine katılan ilimiz hangisidir?
Hakkari
Kars
Hatay
Kilis

Aşağıdakilerden hangisi “Olağanüstü hal” değildir?
Doğal afetler
Savaş hali
Bayramlar
Tehlikeli salgın hastalıklar

Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?
Kars
Lozan
Gümrü
Ankara

1.Dünya Savaşında Osmanlı Devleti hangi taraftaydı?
İttifak

İtilaf
Tarafsız
Milliyet

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 6 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 7 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

“3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 6” üzerine bir yorum

Yorum yapın