3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 7

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 6 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 7 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Yeniçağ hangi olay sonunda bitmiş ve yakınçağ başlamıştır?
Fransız İhtilali
Roma İmparatorluğu’nun yıkılması
İstanbul’un Fethi
Yazının icadı

Selçuklularda medreselerde eğitim hangi dilde yapılırdı?
Türkçe
Farsça
İbranice
Arapça

Medreselerde ders veren öğretim görevlisine ne ad verilirdi?
Müctehid
Müderris
Ulema
Alim

Aşağıdakilerden hangisinin amacı, Anadolu’daki Müdafai Hukuk Hareketlerini bir çatı altında toplamak ve ulusal bir kongrenin toplanmasının hızlandırmaktır?
Amasya Genelgesi
Bristol Raporu
Sivas Kongresi
Erzurum Kongresi

Yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin devlet sermayesi ile kurulan ilk bankası aşağıdakilerden hangisidir?
Merkez Bankası
Halkbank
Sanayi ve Maadin Bankası
Emlak ve Eytam Bankası

Aşağıdaki savaşların hangisi, Kurtuluş Savaşı içinde yer alan Batı cephesinde yapılmamıştır?
Anafartalar

I.İnönü
Büyük Taarruz
Sakarya Meydan Savaşı

Kurtuluş Savaşı döneminde, İstiklal Mahkemeleri Büyük Millet Meclisi’nin salt çoğunluğunun oyu ile milletvekilleri arasından üç üye seçilerek kurulurdu. Bu kuruluş biçimi TBMM’nin o dönemdeki yetkilerinden hangisiyle ilgilidir?
Savaş ve barışa karar verme
Yasa yapma
Yargılama
Hükümet kurma

Anadolu Selçuklularında arazi defterindeki has ve dirliklerle ilgili karaları düzenleyen kuruma verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?
Divanı İsraf
Pervanecilik
Divanı Arz
Divanı Tuğra

Büyük Selçuklu İmparatorluğunun ilk hükümdarı kimdir?
Selçuk Bey

Alp Tekin
Bumin Kağan
Teoman

Birinci Balkan Savaşına katılmayıp da İkinci Balkan Savaşına katılan Romanya, aşağıdakilerden hangisine karşı savaşa girmiştir?
Karadağ
Yunanistan
Bulgaristan
Osmanlı Devleti

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Türkiye de devletçilik ilkesi hangi yıldan itibaren başlayarak uygulamaya konulmuştur?
1927
1929
1933
1939

Aşağıdakilerden hangisi Türk ekonomisini geliştirmek amacıyla yapılmış bir çalışma değildir?
Aşar vergisinin kaldırılması
İzmir İktisat Kongresi
Devletçilik İlkesi
Devlet Konservatuarının açılması

Anadolu’ya sefer düzenleyen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?
Karahanlılar
Hunlar
İskitler
Karluklar

Osmanlı İmparatorluğu’nda tahta çıkan “Osman” isminde kaç padişah vardır?
3
2
1
4

Osmanlılarda en gelişmiş sanat aşağıdakilerden hangisidir?
Oymacılık
Resim
Müzik
Mimari

Lale Döneminde hangi yenilik Avrupa’dan alınmamıştır?
Çiçek Aşısı

İlk Türk Matbaası
Tercüme Heyeti
Baroko

Aşağıdakilerden hangisi hem toplanma şekli ve amacı, hem de aldığı kararlar yönünden milli bir kongredir?
Havza Genelgesi
Erzurum Kongresi
Sivas Kongresi
Amasya Görüşmeleri

Osmanlı İmparatorluğunun kurucusu Osman Bey’in akıl hocası kimdir?
Ebu Müslim
Şeyh Edebali
Hoca Biruni
Ebu Suud

Anadolu Selçukluları ile Moğollar arasında 1243 yılında yapılan Kösedağ Savaşı’nı hangi devlet kazanmıştır?
Osmanlı Devleti
Selçuklu Devleti
Bizans İmparatorluğu
Moğol İmparatorluğu

Aşağıdakilerden hangisi klasik dönemde Osmanlı medreselerinde okutulan derslerden biri değildir?
Hadis
Kelam
Resim
Tefsir

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 7 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 8 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın