3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 5

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 4 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 5 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Kanun önünde eşitliğin sağlanması ve her türlü ayrıcalığın reddi anlamına gelen Halkçılık aşağıdakilerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Bağımsızlık
İnkılapçılık
Özgürlük
Demokrasi

İslamiyet öncesi Türk devletlerinde siyasi örgütlenmenin en üst kademesi aşağıdakilerden hangisidir?
İl

Boy
Bodun
Oğuş

Osmanlı Devleti Arap topraklarını ne zaman kaybetmiştir?
Milli Mücadele dönemi
Tanzimat Dönemi
I.Dünya Savaşı
Balkan Savaşları

Osmanlılarda, aşağıdaki devirlerin hangisinde batılılaşma çabaları yoktur?
Lale Devri
II.Meşrutiyet Devri
Tanzimat Devri
Fetret Devri

Aşağıdaki savaşlardan hangisi Osmanlı Devleti’nin Balkan ilerleyişine karşı oluşan Haçlı Birliği’yle yapılmamıştır?
I.Kosova
Palekanon
Niğbolu
Varna

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı ordusunun teknik sınıfında yer almaz?
Sakalar

Cebeciler
Topçular
Lağımcılar

Aşağıdakilerden hangileri Tanzimat dönemi padişahlarıdır?
II.Mahmut-Abdülaziz
Abdülmecit-Abdülaziz
II.Abdülhamit-Abdülmecid
II.Abdülhamit-V.Murat

Türk ordusunun, Sakarya Nehri’nin doğusuna çekilmesi, aşağıdakilerden hangisinde olmuştur?
II.İnönü Savaşı
Kütahya-Eskişehir Savaşları
Sakarya Savaşı
Büyük Taarruz

Babasını öldüren Asya Hun devletinin kurucusu kimdir?
Mete Han

Ertuğrul Gazi
Bilge Kağan
Teoman

M.Ö. 10.Yüzyılda yaşamış Süleyman hangi topluluğun ünlü bir hükümdarıdır?
Mısırlılar
Vandallar
İsrailoğulları
Emeviler

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Malazgirt Savaşı’nda Büyük Selçuklu tarafına geçerek savaşın kazanılmasına etkili olan ve Rusların Karadeniz’e inmelerini engelleyen Türk topluluğu hangisidir?
Türgişler
Peçenekler
Hazarlar
Avarlar

Atatürk’ün ilkeleri hangi tarihte anayasaya girmiştir?
3 Şubat 1938
5 Şubat 1937
6 Mart 1928
1 Kasım 1922

Yeni Türk Devleti’nde aşağıdakilerden hangisiyle yaşanan sorun, egemenlik anlayışından kaynaklandığı savunulamaz?
Kapitülasyonlar
Yabancı okullar
Osmanlı borçları
Boğazlar

Ermeni sorunu, hangi savaşla birlikte uluslararası bir hal almıştır?
Trablusgarp Savaşı
93 Harbi
Balkan Savaşları
1.Dünya Savaşı

15.Yüzyılda Papa tarafından, keşiflere öncülük eden ve İspanya arasındaki olası anlaşmazlıkları önlemek amacıyla imzalanan sözleşme hangisidir?
St. Jean de Maurienne
Tordesillas Sözleşmesi
Sykes-Picot
Petrogat Görüşmesi

Ünlü Normandiya Çıkarması hangi savaş sırasında yapılmıştır?
ABD İç Savaşı
I.Dünya Savaşı
Vietnam Savaşı
II.Dünya Savaşı

1915 yılında, İstanbul Kuruçeşme’de kurula, “Kuvva-i Havaiye Müfettişliği Rasadat-ı Havaiye Müdürlüğ” hangi konuda bir ilk olma özelliğine sahiptir?
Havaalanı
Gözlemevi
Meteoroloji İstasyonu
Hava Radarı

Tarihte ilk yazılı kanunlar hangi uygarlığa aittir?
Sümer

Babil
Mısır
Helen

Müslümanların Mekkelilere karşı kazandıkları ilk savaş aşağıdakilerden hangisidir?
Hendek Savaşı
Bedir Savaşı
Hayber Savaşı
Uhud Savaşı

Aşağıdaki devletlerden hangisinin 1.Dünya Savaşı’nda yer alığı söylenemez?
İtalya
Çekoslovakya
Japonya
Bulgaristan

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 5 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 6 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın