3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 2

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 1 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 2 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Osmanlı Devleti’nde azınlıklarının ticari kuruluşlar açmaları aşağıdakilerden hangisiyle kabul edilmiştir?
Islahat Fermanı

Sened-i İttifak
Tanzimat Fermanı
Paris Konferansı

Devlet eliyle sanayinin kurulması Birinci beş yıllık plan hangi yılda uygulamaya başlandı?
1935
1931
1930
1934

Osmanlı’nın kurucusu Osman Gazi’nin dedesi, Ertuğrul Gazi’nin babasının adı nedir?
Orhan Şah
Kutlu Şah
Gündüz Şah
Süleyman Şah

Seyahatname adlı eserin sahibi ünlü Türk yazarı kimdir?
Hazarfen Ahmet Çelebi
Katip Çelebi
Evliya Çelebi

Abdurrahman Çelebi

Aşağıdaki Türk devletlerinden hangisi ilk din değiştiren Türk devletidir?
Uygurlar

Peçenekler
Hazarlar
Kumanlar

Manda ve himaye fikri kesin olarak nerede alınan karala reddedilmiştir?
Amasya Genelgesi
Misak-ı Milli
Sivas Kongresi
Erzurum Kongresi

Osmanlılar’da duraklama döneminde başlayan yenilik hareketlerinde öncelikle üzerinde durulan konu hangisidir?
Kültür
Ordu
Eğitim
Hukuk

Doğu sınırımız hangi antlaşma ile kesinleşmiştir?
Kars

Lozan
Gümrü
Ankara

Aşağıdakilerden hangisi divan teşkilatında yoktur?
Sadrazam
Nişancı
Padişah
Şehzade

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı döneminde Arnavut kökenli olup Mısır’a vali olarak atanmıştır?
Ahmet Çelebi
II.Abdulvahap Çınarlı
Osman
Mehmet Ali

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Osmanlı Devleti’nde getirdiği yasaklarla tanınan padişah kimdir?
IV.Murad
Kanuni Sultan Süleyman
Fatih Sultan Mehmet
II.Mahmut

XIX.yüzyılda çıkarılabilecek asker sayısın öğrenmek amacıyla yalnız erkeklerin sayıldığı ilk nüfus sayımı aşağıdaki padişahların hangisi döneminde yapılmıştır?
Abdülmecit
III.Selim
II.Mahmut
Abdülaziz

Hukuk alanındaki laikleşme hareketlerinin temel adımı aşağıdakilerden hangisidir?
Saltanın kaldırılması
Medeni Kanun
Soyadı Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Aşağıdakilerden hangisi Lale Devri’nin ünlü şairidir?
Fuzuli
Nedim
Baki
Nevi

Anadolu Hisarı hangi Padişah tarafından yapıldı?
Fatih S. Mehmet
Yıldırım Beyazid
Çelebi Mehmet
1.Murat

Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk İslam devletlerinde toprak yönetimi ile ilgili bir kavram değildir?
Zeamet
İkta
Ulak
Has

Birinci Dünya Savaşı’nda Arapların Türklere karşı İngilizlerle birlikte hareket etmesi aşağıdaki görüşlerden hangisinin geçerliliğini yitirdiğini gösterir?
Ümmetçilik
Osmanlıcılık
Halkçılık
Türkçülük

Türk İslam devletlerinde köylü sebepsiz yere toprağı 3 yıl işlemezse kendisinden ne vergisi alınırdı?
Öşür
Çiftbozan
Haraci
Dirlik

Parayı ilk kez hangi uygarlık kullanmıştır?
Hitit
Sümer
Lidya
Frig

Osmanlı Devleti’nin dağılma tehlikesi geçirdiği savaş hangisidir?
Mohaç Meydan Savaşı
Ankara Savaşı
Turnadağ Savaşı
Otlukbeli Savaşı

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 2 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 3 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

“3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 2” üzerine bir yorum

Yorum yapın