3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 3

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 2 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 3 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Mustafa Kemal’in Türk Kurtuluş Savaşı’nın lideri olmasında aşağıdaki cephelerden hangisi daha etkili olmuştur?
Çanakkale

31 Mart Olayı
Sakarya
Trablusgarp

Yeniçeri Ocağı’nı kaldırma teşebbüsünde bulunarak ordu da ıslahat yapmaya çalışan ancak yeniçeriler tarafından öldürülen Osmanlı padişahı hangisidir?
III.Selim
Genç Osman
II.Selim
Abdülhamit

Türklerin İslamiyet’e geçmeleriyle aşağıdakilerden hangisi kültürel haytalarında bir sanat kolu oluşturacak derecede önem kazanmıştır?
Hat
Heykel
Oyma
Dokuma

Bağımsızlığını kazanmak için ilk önce isyan etmiş millet hangisidir?
Bulgarlar
Yunanlılar
Arnavutlar
Sırplar

Osmanlı İmparatorluğu zamanında kullanılan uzunluk ölçüsü hangisidir?
Endaze

Okka
Dirhem
Ons

Avrupa Devletleri 1815 Viyana Kongresinde milliyetçilik isyanlarını destekleme kararı aldılar. İngiltere, Fransa ve Rusya aşağıdakilerden hangisinin isyanını destekleyerek bağımsız olmasını sağlamışlardır?
Yunanlar

Romenler
Sırplar
Bulgarlar

Aşağıdakilerden hangisi II.Mahmut’un gerçekleştirdiği yenilikler arasında yer almaz?
Kara Mühendishanesi açılması
Mızıka Okulu açılması
Askeri Şura kurulması
Divan-ı Hümayun’un kaldırılması

Kıbrıs hangi savaştan sonra İngilizler tarafından tamamen işgal edilmiştir?
I.Dünya Savaşı

I.İnönü Savaşı
Trablusgarp Savaşı
Kurtuluş Savaşı

Mustafa Kemal Atatürk “Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır” sözünü hangi olay sonucunda söylemiştir?
İzmir Suikast Girişimi

Menemen Olayı
Şeyh Sait İsyanı
Nasturi İsyanı

Moskova Antlaşması’nda yer alan “İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası hiçbir antlaşmayı, diğeri de tanımayacaktır.” Maddesiyle aşağıdaki antlaşmalardan hangisinin kastedildiği savunulabilir?
Gümrü
Sevr
Ankara
Kars

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

40 çerisi ile Çin sarayını basarak Göktürk Devleti’nin bağımsızlığa kavuşmasında büyük rol oynayan ünlü Türk kahramanı kimdir?
İstemi Yabgu
Kürşad
Çuluk Kağan
Attila

Medeni Kanun kaç yılında kabul edilmiştir ve daha çok hangi ilke ile ilgilidir?
1926-Halkçılık
1927-Halkçılık
1925-Laiklik
1926-Laiklik

Anadolu medeniyetlerinden olan URARTULARIN başkenti neresidir?
Sardes
Gordion
Tuşpa
Hattuşaş

Türk ve Bizans orduları arasında 1048’de Erzurum yakınlarında yapılan ilk büyük savaşın adı nedir?
Malazgirt
Miryokefalon
Sırpsındığı
Pasinler

Osmanlı Devleti metre ölçü birimini hangi padişah döneminde kabul etmiştir?
II.Mahmut
Abdülmecid
Abdülaziz
II.Abdülhamit

Avusturya Kralı ile Osmanlı Sadrazamının denk olduğunu belirten anlaşma hangisidir?
Zitvatorok

İstanbul
Karlofça
Vasvar

Tarihte Türk topluluklarını ilk defa bir bayrak altında toplayan devlet aşağıdakilerden hangisidir?
Avrupa Hun Devleti
Asya Hun Devleti
Göktürkler
Uygurlar

Darüşşafaka hangi padişah döneminde açılmıştır?
III.Mustafa
Abdülmecit
Abdülaziz
II.Abdülhamit

Bir dönem ABD Başknalığı yapmış George W. Bush hangi tarihte ölmüştür?
2001
2010
2012
2018

Anadolu Selçuklu Devletinde ticareti geliştirmek için gerekli ana yollar üzerinde inşa edilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?
Bimarhane
Kervansaray
Bedesten
Çarşı

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 3 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 4 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın