3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 8

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 7 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 8 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

İlk Türk-İslam Devletlerinde, devletin iç ve dış yazışmalarını yürüten divan aşağıdakilerden hangisidir?
Divan-ı İstifa
Divan-ı Mezalim
Divan-ı Arz
Divan-ı Tuğra

Avrupa’ya ilk kez öğrenci gönderilmesine hangi padişah döneminde başlanmıştır?
II.Mahmut

II.Abdülhamit
III.Selim
Abdülaziz

Osmanlı İmparatorluğunda matbaanın kurucusu kimdir?
İbrahim Paşa
İbrahim Müteferrika
Damat İbrahim Paşa
İbrahim Hakkı

İnsan Haklarının ulusal düzeyde korunmasında aşağıdakilerden hangisinin yaptırımı daha etkilidir?
Tüzük ve yönetmelikler
Genelde ve tüzükler
Yönetmelik ve genelgeler
Anayasa ve yasalar

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşına katılan devletlerden biri olamaz?
Avusturya-Macaristan
Yunanistan
Polonya
Romanya

Musul’un Türkiye’ye verilmemesi için Şeyh Sait İsyanı’nı destekleyen ve hatta çıkmasında rolü olduğu söylenen devlet, aşağıdakilerden hangisidir?
ABD
İngiltere
İtalya
Fransa

II.Mahmut döneminde ilk yayımlanan resmi gazete aşağıdakilerden hangisidir?
İkdam
Tasvir-i Efkar
Takvim-i Vakayi
Alemdar

10.yıl marşını kim yazdı?
Faruk Nafiz Çamlıbel
Fazıl Hüsnü Dağlarca
Behçet Kemal Çağlar
Nihal Atsız

Aşağıdakilerden hangisi, İngiltere’nin Dominyon sömürgeleri olarak bilenen sömürgelerinden biri değildir?
Tunus

Güney Afrika
Avustralya
Kanada

Sadabat Paktı aşağıdaki devletlerin hangisinin başkentinde imzalanmıştır?
Irak
Türkiye
Afganistan
İran

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Rüştiye ilk kez hangi padişah döneminde açılmıştır?
II.Abdülhamit
II.Mahmut
Abdülaziz
Abdülmecit

Selehaddin Eyyubi hangi kaleyi feth ettikten sonra Selehaddin ünvanını almıştır?
İskenderiyye

Kahire
Kudüs
Şam

Anadolu Selçuklu döneminde yaşamış ünlü Türk denizcisi kimdir?
Çağrı Bey
Artuk Bey
Çaka Bey
Atsız

ABD’nin ilk Başkanı kimdir?
Roosevelt
Lincoln
Washington
Kenedy

Hangisi, I.Dünya Savaşındaki İtilaf Devletlerinden biri değildir?
Rusya
İngiltere
Almanya
Fransa

Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk özel bankası aşağıdakilerden hangisidir?
Türk Ticaret Bankası
Ziraat Bankası
İş Bankası
Etibank

Osmanlı Devleti’nde örf hukukunun uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yetkiydi?
Nişancı
Padişah
Şeyhülislam
Divan-ı Hümayun

Osmanlı Devleti, aşağıdakilerden hangisiyle Birinci Dünya Savaşından çekilmiştir?
Lozan Antlaşması
Ankara Antlaşması
Sevr Antlaşması
Mondros Ateşkes Antlaşması

Hamidiye Alayları hangi padişah döneminde kurulmuştur?
IV.Murad
I.Murad
III.Selim
II.Abdülhamit

Atatürk’ün kaç kardeşi vardır?
4
2
5
1

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 8 Cevapları böyleydi. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın