3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 4

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bir önceki yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 3 Cevaplarını paylaşmıştık. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 4 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Osmanlı Devleti ile asırlar boyunca barış içinde yaşayan ve Millet-i Sadıka olarak anılan halk hangisidir?
Bulgarlar
Ermeniler
Yunanlar
Sırplar

Türkiye, Fener Rum Patrikhanesi’nin İstanbul’dan çıkartılması isteğini aşağıdakilerden hangisiyle ilgili görüşmelerinde dile getirmiştir?
Atina Antlaşması
Lozan Antlaşması
Ankara Antlaşması
İstanbul Antlaşması

Uygurların en parlak dönemini yaşadığı hükümdar aşağıdakilerden hangisidir?
Böğü Kağan
Kutluk Bilge Kül Kağan
Külüg Bilge Kağan
Moyençur

Selçuklularda Anadolu’ya ilk akınlar hangi hükümdar döneminde yapılmıştır?
Sultan Alparslan
Sultan Sencer
Selçuk Bey
Çağrı Bey

Türkiye ile Yunanistan arasında 1930 yılından itibaren iyi ilişkilerin kurulmasına aşağıdakilerden hangi sorunun çözümlenmesi elverişli bir ortam hazırlamıştır?
Musul Meselesi
Nüfus Mübadelesi
Kapitülasyonlar
Yabancı Okullar

Türk İslam tarihinde Kitabül Cebr Vel Mukabele eserini yazan ve sıfır sayısını bulan ünlü matematikçimiz hangisidir?
Biruni
Cüveyni
Harezmi
Ömer Hayyam

Cumhuriyetçilik ilkesi aşağıdaki ilkelerden hangisiyle doğrudan ilgilidir?
Laiklik
Halkçılık
Milliyetçilik
İnkılapçılık

Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklanarak bağımsızlık kazanan ilk azınlık hangisidir?
Sırplar
Bulgarlar
Yunanlılar
Arnavutlar

Hangisi Tarihin Babası namıyla ünlü tarihçidir?
Aristo
Sokrat
Homeros
Heredot

Tarihte ticaret alanında değiş-tokuş usulünün ortadan kalkmasını ve böylece, ekonomik hayatın büyük ölçüde gelişmesini sağlayan buluş aşağıdakilerden hangisidir?
Para

Yazı
Kağıt
Pusula

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Osman Bey kaç tarihinde Osmanlı İmparatorluğunu kurmuştur?
1321
1287
1246
1299

2.Göktürk Devleti’nin kurucusu kimdir?
Kür Şad
Urungu
Bumin Kağan
Kutluk Kağan

Lozan Barış Antlaşması’nda Türk Devleti’ni kim temsil etmiştir?
Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Kazım Karabekir
Celal Bayar

Osmanlılarda, aşağıdaki devirlerin hangisinde batılılaşma çabaları yoktur?
Lale Devri
II.Meşrutiyet Devri
Tanzimat Devri
Fetret Devri

1934’te “Hacı, Hoca, Molla, Efendi” gibi unvanlar kaldırılmıştır. Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?
Kılık-Kıyafet Kanunu’nun
Soyadı Kanunu’nun
Medeni Kanun’un
Takrir-i Sükun Kanunu’nun

Versay Antlaşmasıyla Almanya topraklarını büyük bir bölümünü kaybetmiştir. Aşağıdaki devletlerden hangisinin Almanya’dan toprak aldığı söylenemez?
Polonya
Çekoslavakya
Fransa
Yugoslavya

Çimpe Kalesi hangi padişah zamanında feth edilmiştir?
Osman Gazi
I.Murat
Orhan Gazi
Fatih Sultan Mehmet

Musul Meselesi Türkiye ile aşağıdaki devletlerden hangisi arasında problem olmuştur?
İtalya
Fransa
Yunanistan
İngiltere

Osmanlı Devleti aşağıdakilerden hangisiyle Avrupa devletlerinin pazarı haline gelmiştir?
Hünkar İskelesi Antlaşması
Paris Antlaşması
Boğazlar Sözleşmesi
Balta Limanı Antlaşması

Rumeli Hisarı’nı hangi padişah yaptırmıştır?
Fatih Sultan Mehmet
I.Murad
Yıldırım Beyazıt
II.Murad

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 4 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 5 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın