3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları 1

İşte size yepyeni ve bir o kadar da eğlenceli bir oyun; 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu. Size verilen sorulardan doğru şıkkı bulun ve 3te3 yaparak bir üst tura yükselin. 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevapları için doğru yerdesiniz.

Özellikle Tarih bilginizi geliştirmek için faydalı olduğunu düşündüğümüz 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu Cevaplarını aşağıda bulabilirsiniz. Bu yazımızda 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 1 Cevaplarını sizler için yayınlıyoruz.

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Türk İslam devletlerinde Sultanın Müslüman halkının gözünde meşru bir egemen güç olarak kabul edilmesi aşağıdakilerden hangisi ile sağlanır?
Ordu
Saray
Hutbe
Taht

Bir Geçiş Dönemi olan “Kutadgu Bilig” kimin eseridir?
Kaşgarlı Mahmud
Yusuf Has Hacip
Edip Ahmet Yükneki
Ahmet Yesevi

Kitab-ı Bahriye (Denizciliğin Kitabı) hangi Osmanlı denizcisinin eseridir?
Barbaros
Piri Reis
Oruç Reis
Çaka Bey

İbrahim Müteferrika’nın, Lale Devri’nde getirdiği yenilik hangisidir?
Matbaa
İtfaiye
Kağıt İmalathanesi
Çiçek Aşısı

Türkiye’de devletçilik ilkesi hangi yıldan başlayarak uygulamaya konulmuştur?
1927
1929
1933
1939

Aşağıdakilerden hangisi, milletlerarası hukuktan doğan yükümlülükler ihlal edilmemek kaydıyla, temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasının kısmen veya tamamen durdurulabileceği durumlardan biri değildir?
Sıkıyönetim
Seferberlik
Genel seçimler
Olağanüstü haller

Kağıdı ilk kullanan uygarlık hangisidir?
Yunanlılar
Çinliler
Türkler
Hunlar

Namık Kemal hangi fikir akımının öncülerindendir?
Ümmetçilik
Türkçülük
Batıcılık
Osmanlıcılık

Osmanlı Devleti’nde yabancı elçilerin kabul edildiği divan aşağıdakilerden hangisidir?
Galabe Divanı

Ayak Divanı
İkindi Divanı
Çarşamba Divanı

II.Mahmud’un Yeniçeri Ocağı yerine kurduğu ordu hangisidir?
Hareket Ordusu
Sekban-ı Cedid
Nizam-ı Cedit
Asakir-i Mansure-i Muhammediye

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi, yeni devletin milli ticarete öncelik verdiğinin kanıtıdır?
Milliyetçilik
Devletçilik İlkesi
Misak-ı Milli
Medeni Kanun

Osmanlı İmparatorluğu’nda şehzadelerin eğitiminden sorumlu kişilere ne ad verilirdi?
Kethüda
Dadı
Lala
Paşa

II.Dünya Savaşı sırasında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kimdir?
Celal Bayar
Mustafa Kemal Atatürk
İsmet İnönü
Adnan Menderes

Aşağıdakilerden hangisi XVIII.yüzyılda Osmanlı’nın Avrupa’nın üstünlüğünü kabul ettiği alanlardadır?
Askeri-Yönetim
Yönetim-Mimari
Askeri-Teknoloji
Teknoloji-Yönetim

Osman Bey’in babasının adı nedir?
Orhan Gazi
Fatih Sultan Mehmet
Ertuğrul Gazi
Şeyh Edebali

1911 yılında İtalyan’larla yapılan savaşın adı nedir?
Kırım
Trablusgarp
Balkan
Çanakkale

Ege adaları hangi savaş ile elimizden çıkmıştır?
Yunan İsyanı
Balkan Savaşları
I.Dünya Savaşı
Trablusgarp Savaşı

Dünya’da metro ilk defa hangi ülkede kullanılmıştır?
İngiltere

ABD
Fransa
Mısır

1934’te “Hacı, Hoca, Molla, Efendi” gibi unvanlar kaldırılmıştır. Bu kanun, aynı yıl çıkartılan aşağıdaki hangi kanunun devamı niteliğindedir?
Kılık-Kıyafet Kanunu’nun
Soyadı Kanunu’nun
Medeni Kanun’un
Takrir-i Sükun Kanunu’nun

Osmanlı Devleti’nin topraklarına ilk kattığı beylik hangisidir?
Menteşeoğulları
Karesioğulları
Karamanoğulları
Candaroğulları

 

3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 1 Cevapları böyleydi. Bir sonraki yazımız olan 3te3 Tarih Bilgi Yarışması Oyunu 2 Cevaplarında görüşmek üzere. Tüm Kelime Oyunu Cevapları aynı zamanda Android mobil uygulamamızda yer alıyor. Kelime Cevapları uygulamamızı indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

Yorum yapın